نفرات برتر جوانان منطقه سه کشور معرفی شدند


مسابقات پینگ پنگ جوانان منطقه سه كشور برای حضور هشت بازیکن برتر در بازی های نهایی کشور در همدان برگزار شد که   متین لطف الله نسبی توانست در فینال سینا جلوزان را با نتیجه ۳بریك شكست دهد و به عنوان قهرمانی دست یافت . هشت بازیكن منتخب این منطقه همگی از استان كردستان می باشند .

۱.متین لطف الله نسبی۲.سینا جلوزان۳.فرید جواهری۴.شاهو ظاهر ظهور۵.محمد پارسا جنتی۶.مصطفی رضایی۷.پرهام حجت جلالی۸.كسری ارج