تبلیغات
مرجع کامل پینگ پنگ ایران و گرمسار - آشنایی با مشخصه های رویه راکت

بازدید : مرتبه
تاریخ : چهارشنبه 24 تیر 1388

·        نوع:به طور کلی تمام رویه های راکت در دنیا به 4 دسته کلی تقسیم می شوند. صاف که رویه آنها صاف بوده و خاصیت چسبندگی و پیچ دهندگی دارد دسته دوم دانه کوتاه که روی آنها دانه دار می باشد اما اندازه دانه های آنها کوتاه و کلفت می باشد این دسته از رویه ها خواص مشابه رویه های صاف را داشته و شما می توانید به راحتی با انها تمامی تکنیک های تنیس روی میز را اجرا کنید اما بسته به نوع سرعت آنها به طور کلی مقداری از رویه های صاف کمتر بوده و در عوض کنترل آنها بیشتر می باشد ،مدل هایی از آنها پیچ زیاد به توپ می دهند و مدل های دیگر پیچ کمتر می دهند،این دسته از رویه ها همیشه اسفنج داشته و پیچ را بر عکس نمی کنند ،فقط ممکن است اندازه پیچ دریافتی را کمتر یا زیاد تر کنند.دسته سوم رویه هایی هستند که دانه بلند بوده و در ایران به آنتی مشهور می باشند این رویه ها دانه بلند تری نسبت به دسته قبلی داشته و دانه های انها نرم تر بوده و بسته به نوع آنها ممکن است در روی دانه ها نیز آجهایی وجود داشته باشد،خاصیت اصلی این رویه ها معکوس کردن نوع پیچ توپ می باشد به این صورت که اگر شما پیچ زیر به سطح این رویه برخورد کند پیچ برگشتی پیچ رو می باشد و بالعکس. همچنین در مورد پیچ بغل نیز به همین صورت می باشد و حرکت آن بر عکس می شود.به کمک این رویه شما بیشتر باید دفاع نمایید و تکنیک های حمله ای مانند تک بک هند و لوپ بک هند با این رویه قابل اجرا نمی باشد این رویه ها در دو مدل ابر دار و بدون ابر(OX) که به ترتیب برای بازی از عقب میز و نزدیک مناسب است تولید می شود.بازی کردن با این رویه ها به مهارت خاصی احتیاج داشته و بیشتر بازیکنان دفاعی از این سبک بازی استفاده می نمایند.در دسته چهارم یا آخر مربوط به رویه هایی هستند که اصطلاحا به آنها آنتی پیچ گفته می شود این رویه ها سطح صافی داشته و مانند رویه های صاف می باشد اما سطح آن چسبندگی ندارد و به همین دلیل هر ضربه ای با هر مقدار و نوع پیچی در برخورد با این رویه پیچ خود را از دست می دهد و اصطلاحا پیچ آن خنثی می شود این خاصیتی است که بعضی از رویه های دانه کوتاه مانند باکسترFLA از شرکت DONIC نیز داشته و به همین دلیل محبوبیت زیادی در بین بازیکنان دفاعی و کنترلی پیدا کرده است.رویه های آنتی همیشه اسفنج داشته و از نظر شکل ظاهری مانند رویه های صاف می باشند.

·        گروه(OFF+……….DEF-) همانند بخش چوب راکت، این قسمت نشان دهنده سرعت رویه راکت می باشد و هر چه ازDEFensive به سمت OFFensive حرکت کنیم سرعت رویه بیشتر می شود و این مسئله از عواملی مانند نوع ،سفتی ،ضخامت اسفنج و نیز نوع و تکنولوژی لاستیک سرچشمه می گیرد.شکل زیر نشان دهنده این موضوع می باشد.

شکل4

·      .برای دیدن ادامه مطالب روی "ادامه مطلب" کلیک کنید

  نوع اسفنج: به طور کلی هر رویه راکت از دو قسمت اسفنج و لاستیک تشکیل شده اسفنج رویه خصوصیت سرعت رویه را تعیین می کند و لاستیک رویه خصوصیت پیچ رویه را تعیین می کند.به طور کلی هرچه اسفنج رویه سفت تر باشد رویه سرعت بیشتری پیدا کرده و البته واضح است کنترل آن نیز کاهش می یابد همان طور که در قسمت چوب راکت توضیح داده شد به دلیل سفت تر شدن اسفنج رویه شما فرصت زمان کوتاه تری برای انجام تکنیک داشته و به همین دلیل باید سرعت خود را افزایش دهید پس ضربه شما پیچ کمتری گرفته و به تک شبیه می شود.اما اگر اسفنج مورد استفاده شما نرم تر باشد شما می توانید پیچ بیشتری به توپ دهید چون توپ زمان بیشتری در روی راکت شما می خوابد اما به همین دلیل سرعت آن کاهش می یابد پس بازیکنانی که بازی سرعتی دارند بهتر است بسته به نوع بازی و نظر مربی از اسفنج های متوسط و سفت استفاده کنند و بازیکنانی که بازی آنها تاکتیکی است و به مکان فرود توپ اهمیت می دهند از اسفنج های نرم و متوسط استفاده نمایند.

ذکر این نکته ضروری است که هرچه بازیکن سابقه بازی بیشتری داشته باشند راحت تر می تواند با اسفنج های متوسط و سفت بازی کند چرا که سرعت اجرای تکنیک آنها بیشتر شده و می تواند به سرعت تکنیک مورد نظر را با پیچ کافی اجرا کند و به همین دلیل بهتر است بازیکنان مبتدی از رویه های با اسفنج نرم تر استفاده کنند.شکل زیر  تغییر اسفنج را با موارد مختلف نمایش می دهد.

شکل 5

·        نوع لاستیک: خواص فیزیکی لاستیک رویه باعث تعیین شدن پیچ رویه می شود. لاستیک رویه از نظر نوع به 3 دسته کلی تقسیم می شود.دسته اول حمله ای و پر پیچ مربوط به رویه هایی می باشد که صاف بوده و نیز شما می خواهید در بازی به کمک آن رویه ها حمله بکنید و پیچ دهید و استفاده از آنها برای هر 2 منظور می باشد.با کمک این دسته از رویه ها می توانید هم حمله کنید و هم دفاع،بیشتر رویه های موجود در بازاردنیا به دلیل سبک بازی بازیکنان که به حمله ای تغییر یافته از این گروه می باشد،دسته دوم کنترلی و پر پیچ مربوط به رویه هایی می باشند که کنترلی و دفاعی هستند اما به توپ پیچ می دهند و قابلیت خنثی کردن پیچ را ندارند تعدادی از این رویه ها ی این دسته صاف هستند تعدادی دانه کوتاه و تعدادی دیگر دانه بلند هدف اصلی این رویه ها کنترل توپ و پیچ دادن به آن می باشد.دسته سوم کنترلی رویه هایی هستند که کنترلی هستند اما خاصیت آنها به گونه ای است که پیچ توپ را خنثی می کنند و این دسته از رویه ها برای بازیکنان کنترلی و نیز بازیکنانی که در دریافت سرویس و پیچ های زیاد مشکل دارند مناسب می باشد در این دسته هم رویه های صاف مانند مانند Anti-40 و هم دانه کوتاه مانند Boxter-f1-A وجود دارد.

·        سرعت و کنترل: همانند قسمت چوب در قسمت رویه هم آیتمی به نام سرعت و کنترل وجود دارد.در این بخش بسته به نوع اسفنج رویه سرعت رویه تعیین می شود به طور معمول با افزایش سفتی اسفنج رویه سرعت رویه نیز افزایش یافته و کنترل آن کاهش می یابد البته سفتی اسفنج در میزان پیچ هم موثر است که در قسمت نوع اسفنج در مورد آن توضیح داده شد.در این بخش سعی شده تا تمامی محصولات موجود در بازار ایران به کمک سایت های معتبر تنیس روی میز دنیا بر اساس یک معیار مشخص سنجیده شوند و مشکل مختلف بودن معیار مقایسه آنها بر طرف شده و به همین منظور حداکثر عدد 120 و حداقل عدد صفر در نظر گرفته شده است.

·        پیچ:در مورد رویه پیچ یکی از خصوصیات فنی مهم در انتخاب رویه می باشد.پیچ به طور مستقیم با نوع لاستیک رویه در ارتباط است و در حقیقت همان چسبندگی رویه به سطح توپ و اصطکاک بین آنها می باشد که پیچ رویه را تعیین می کند.همان طور که در قسمت نوع اسفنج هم توضیح داده شد،نوع اسفنج می تواند در پیچ رویه موثر باشد هر چند تاثیر این مسئله در پیچ رویه از درجه دوم می باشد.به طور طبیعی هر چه اسفنج رویه نرم تر باشد در شرایط یکسان لاستیک رویه پیچ آن نیز بیشتر می باشد به همین دلیل بازیکنان دفاعی و کات کش برای پیچ و کنترل بیشتر از رویه های با اسفنج نرم تر استفاده می نمایند.حداقل در نظر گرفته شده برای پیچ عدد صفر و حداکثر آن 120 می باشد.

·        خاصیت موج دهی به توپ: این خصوصیت فنی مخصوص رویه هایی می باشد که دانه بلند و یا دانه کوتاه می باشند.به کمک این خاصیت تعیین دقیق نقطه فرود توپ برگشتی به راحتی امکان پذیر نمی باشد و اصطلاحا توپ گیج می زند این خاصیت به دلیل وجود  اج بر روی دانه ها و نوع آج و جهت آن می باشد و بیشتر رویه های دانه بلند مانند piranja از این خاصیت استفاده می کنند البته شرکت DONIC توانسته از این خاصیت در رویه های دانه کوتاه مانند Baxter f1-A استفاده نماید به این معنی که در هنگام استفاده از این رویه ها حریف شما نخواهد توانست مکان دقیق فرود توپ را تشحیص دهد و حریف شما دچار مشکل خواهد شد.البته بازیکنان کنترلی و دفاعی از این خاصیت استفاده می نمایند و برای این مسئله برای رویه های صاف و بازیکنان حمله ای کاربر ندارد.

·        ضخامت اسفنج: یکی از موارد دیگری که شاید اطلاعات کمتری در مورد آن وجود داشته باشد ضخامت اسفنج می باشد. به طور معمول ضخامت اسفنج برای رویه ها در تنیس روی میز دارای استانداردی می باشد و اندازه این استاندارد از صفر تا 6/2 میلیمتر می باشد که البته به تازگی ضخامت 6/2 میلیمتر هم ممنوع شده است والبته اندازه ی ضخامت رویه (لاستیک+اسفنج) نباید بیشتر از 4 میلیمتر باشد .به طور کلی با افزایش ضخامت اسفنج بدلیل خاصیتی فنری که در زمان برخورد توپ با رویه  ایجاد می کند قدرت آن قوی تر بوده و توپ را با نیروی بیشتری بر می گرداند به همین دلیل ضخامت MAX که 3/2 میلیمتر می باشد بیشتر مورد استفاده بازیکنان حمله ای می باشد و ضخامت های کمتر همان رویه مخصوص بازیکنان نیمه حرفه ای و آماتور می باشد. به تجربه ثابت شده که رویه هایی با ضخامت اسفنج بیشتر عمر بیشتری دارند.

رویه های دانه بلند (آنتی) به دو حالت بدون ابر (Ox) و با ابر هستند که ابر آنها معمولا حداکثر 3/1 میلیمتر می باشد البته بیشتر این اندازه نیز منع قانونی ندارد به شرطی که از حداکثر ضخامت رویه (4 میلیمتر) بیشتر نشود
طبقه بندی: آموزش،  بررسی رویه، 
ارسال توسط Mohammad reza keifary
آرشیو مطالب
نظر سنجی
شما از چه برندی در پینگ پنگ استفاده می کنید؟
امکانات جانبی
blogskin

شارژ ایرانسل

دانلود

قالب وبلاگ

اخبار سینما

خرید پستی

خرید اینترنتی