تبلیغات
مرجع کامل پینگ پنگ ایران و گرمسار - قیمت چوب های باترفلای

بازدید : مرتبه
تاریخ : یکشنبه 14 تیر 1388
د کالا                                       نوع کالا                                    قیمت

۱۰۱                                          تامکا گرگلی                             ۷۶۰۰۰ تومان

۱۰۲                                         ساردیوس                                ۸۶۵۰۰ تومان

۱۰۳                                         پریموراک کربن                          ۷۶۰۰۰ تومان

۱۰۴                                         تیموبول کربن                           ۸۹۰۰۰ تومان

۱۰۵                                         کونگ لینگ هوی کربن               ۸۹۰۰۰ تومان

۱۰۶                                         گرگلی۲۱ کربن                          ۷۶۰۰۰ تومان

۱۰۷                                         ویسکاریا                                 ۸۹۰۰۰ تومان

۱۰۸                                         اشلاگر کربن                            ۸۹۰۰۰ تومان

۱۰۹                                        کرینگا یو ال سی                               -

۱۱۰                                        میز کربن                                  ۸۹۰۰۰ تومان

۱۱۱                                       کافرلایت کربن                            ۱۰۲۰۰۰ تومان

۱۱۲                                       مازانف                                      ۴۰۰۰۰ تومان

۱۱۳                                       پاورسون                                   ۴۰۰۰۰ تومان

۱۱۴                                       پریموراک اف منفی                     ۴۰۰۰۰ تومان

۱۱۵                                      پیترکوربل                                   ۴۰۰۰۰ تومان

۱۱۶                                      کریزر                                         ۵۲۰۰۰ تومان

۱۱۷                                      چوان چی یوان                           ۵۲۰۰۰ تومان

۱۱۸                                      اسپیدی                                    ۵۲۰۰۰ تومان

۱۱۹                                      پلاستار                                     ۵۱۰۰۰ تومان

۱۲۰                                     فلانکس                                     ۴۳۵۰۰ تومان

۱۲۱                                    موریم                                         ۴۱۵۰۰ تومان

۱۲۲                                    ایکس استار                                 ۳۱۰۰۰ تومان

۱۲۳                                    دیفنس۲                                     ۴۱۰۰۰ تومان

۱۲۴                                    دیفنس آلفا                                  ۴۱۰۰۰ تومان

۱۲۵                                    پریموراک ایکس ایکس اس                     -

۱۲۶                                    گروبا پرو                                      ۴۰۰۰۰ تومان

۱۲۷                                    گروبا وارینت                                 ۴۳۵۰۰ تومان

۱۲۸                                    استگر                                        ۴۶۰۰۰ تومان

۱۲۹                                    بول فورته                                    ۵۵۰۰۰ تومان

۱۳۰                                   اشلاگر انسپایر                             ۶۹۵۰۰ تومان

۱۳۱                                   میز ادوانس                                  ۶۹۵۰۰ تومان

۱۳۲                                   میز پشن                                    ۵۵۵۰۰ تومان

۱۳۳                                   هیلشر                                       ۵۲۰۰۰ تومان

۱۳۴                                  کونگ لینگ هوی                          ۵۷۵۰۰ تومان

۱۳۵                                  بالسا کربو                                   ۷۰۰۰۰ تومان

۱۳۶                                  میز پرفورمنس                              ۵۸۰۰۰ تومان

۱۳۷                                  کیلرفیلد                                      ۴۶۵۰۰ تومان

۱۳۸                                  اس کی آلفا                                 ۵۲۰۰۰ تومان

۱۳۹                                 فایرهند                                        ۳۴۰۰۰ تومان

۱۴۰                                 پریموراک۲۰۰۰                              ۳۷۰۰۰ تومان

۱۴۱                                ۳۰۰۰ ای سی بی                         ۲۶۵۰۰تومان

۱۴۲                                ۲۰۰۰ ای سی بی                        ۲۳۵۰۰ تومان

۱۴۳                                ۱۰۰۰ ای سی بی                        ۲۱۵۰۰ تومان

۱۴۴                                تیموبول اسپارکی                         ۶۳۰۰۰ تومان

۱۴۵                                فوتینو                                        ۱۲۸۰۰۰ تومان

۱۴۶                               اشلیون                                      ۱۱۵۰۰۰ تومان

۱۴۷                              میزوتانی                                     ۱۲۲۰۰۰ تومان

۱۴۸                              امولتارت                                     ۱۲۲۰۰۰ تومان

۱۴۹                              تیموبول۳ کربن                             ۸۳۵۰۰ تومان

۱۵۰                              پریموویش                                   ۴۱۰۰۰ تومان

۱۵۱                              بازلرت                                         ۸۷۰۰۰ تومان

۱۵۲                              کیشوت                                      ۷۲۰۰۰ تومان

۱۵۳                              گویوای                                        ۶۴۰۰۰ تومان

۱۵۴                               ژانگ ینینگ                                 ۵۳۰۰۰ تومان

۱۵۵                               اوسانگ عیون                              ۶۱۵۰۰ تومان

۱۵۶                               ماتسوشیتاپرو آلفا                        ۹۹۰۰۰ تومان

۱۵۷

۱۵۸                               ۱ اس ای                                     ۳۲۰۰۰ تومان

۱۵۹                               فیلر گار                                       ۵۱۰۰۰ تومان

۱۶۰                               ال هنیوکی                                  ۶۶۰۰۰ تومان

۵۰۱                              راکت پریموراک مستر                      ۲۲۰۰۰ تومان

۵۰۲                              راکت تیموبول۵۰۰                           ۱۷۰۰۰ تومان

۵۰۳                              راکت تیموبول۷۰۰                           ۱۷۰۰۰ تومان

۵۰۴                              راکت تیموبول۹۰۰                           ۲۰۰۰۰ تومان

۵۰۵                              راکت گروبا کنترل                             ۲۰۰۰۰ تومان

۵۱۲                               راکت استایر۱۰۱۰                           ۳۰۰۰۰ تومان

۵۱۳                                راکت فیلو۲۰۰                               ۳۴۰۰۰ تومان

۵۱۴                                راکت فیلو۳۰۰                               ۳۶۰۰۰ تومان

۵۱۵                                راکت واکابا۲۰                               ۲۳۰۰۰ تومان

۵۱۶                                 راکت واکابا۶۰                              ۳۰۰۰۰ تومان
طبقه بندی: بررسی چوب، 
ارسال توسط Mohammad reza keifary
آرشیو مطالب
نظر سنجی
شما از چه برندی در پینگ پنگ استفاده می کنید؟
امکانات جانبی
blogskin

شارژ ایرانسل

دانلود

قالب وبلاگ

اخبار سینما

خرید پستی

خرید اینترنتی